เราคือใคร

เห็ดเข็มทองของไทย 100%
เห็ดเข็มทองของไทย 100%
เห็ดเข็มทอง กำลังการผลิตที่ใหญ่ที่สุด
กำลังการผลิตที่ใหญ่ที่สุด
เห็ดเข็มทอง ผลิตด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัย
ผลิตด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัย

สินค้าของเรา

โปรเห็ดส่งความสดใหม่ สะอาด
ให้ถึงมือผู้บริโภค ผ่านตัวแทนจำหน่าย
และศูนย์การค้าชั้นนำ

เห็ดเข็มทอง
เห็ดเข็มทอง 100 กรัม
ขนาด 100 กรัม
เห็ดเข็มทอง 200 กรัม
ขนาด 200 กรัม
เห็ดเข็มทอง 250 กรัม
ขนาด 250 กรัม
เห็ดเข็มทอง 300 กรัม
ขนาด 300 กรัม
เห็ดเข็มทอง 500 กรัม
ขนาด 500 กรัม
เห็ดเข็มทอง 1000 กรัม
ขนาด 1000 กรัม
เห็ดเข็มทอง 100 กรัม
ขนาด 100 กรัม
เห็ดเข็มทอง 200 กรัม
ขนาด 200 กรัม
เห็ดเข็มทอง 250 กรัม
ขนาด 250 กรัม
เห็ดเข็มทอง 300 กรัม
ขนาด 300 กรัม
เห็ดเข็มทอง 500 กรัม
ขนาด 500 กรัม
เห็ดเข็มทอง 1000 กรัม
ขนาด 1000 กรัม

" เห็ดเข็มทอง" ทำอะไรได้บ้าง ?

ทำไมต้อง เห็ดเข็มทอง โปร เห็ด

การเพาะปลูก เห็ดเข็มทอง

เพาะปลูก

ในระบบปิด สะอาด ปลอดภัย

การดูแล เห็ดเข็มทอง

ดูแล

ให้ความชื้นด้วยน้ำ RO

เห็ดเข็มทอง ปลอดภัย ไร้สารเคมี

ปลอดภัย

ไม่ใส่สารเคมี และยาฆ่าแมลง

การันตีคุณภาพ
ด้วยมาตรฐานสากล

อย.

อย.

มาตรฐานและกฎหมายเกี่ยวกับอาหาร

HALAL

HALAL

มาตรฐานรองรับการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารตามหลักศาสนาอิสลาม

GMP

GMP

มาตรฐานรับรองการปฏิบัติในกระบวนการผลิตอาหาร

HACCP

HACCP

มาตรฐานรับรองป้องกันอันตรายที่ผู้บริโภคอาจได้รับการบริโภคอาหาร

Q Mark

รับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร

ลูกค้าของเรา